‘’Nemogoče je nekomunicirati’’

 

Komunikacija je moj temelj. Je tista stvar v življenju za katero se je vredno potruditi. Potruditi tako, da se ves čas izpopolnjujemo v njenih veščinah. Da jo pripeljemo do točke, ko smo sposobni komunicirati z vsakim in v vsaki situaciji. Da se zavedamo da sta enako pomembna tako vsebina kot način našega izražanja. Naše besede imajo neverjetno moč. Ena beseda, napačna ali prava, če jo večkrat ponovimo ali samo enkrat ob pravem času, lahko zaznamuje življenje tistega, ki mu je bila namenjena. Lahko ga ohromi ali opogumi. In ko besedam dodamo še energijo, ki se izraža skozi neverbalno komunikacijo, ta moč postane nepremagljiva. Te resnice se ljudje premalo ali sploh ne zavedajo. Nivo komunikacije tako na osebni, kot poslovni ravni ne dosega meril dobre in učinkovite komunikacije. Pa ne zato, ker si tega ne bi želeli, temveč preprosto zato, ker jih o tem ni nihče poučil. V družbi manjka znanja o komunikaciji ter zavedanja o posledicah njene pravilne in napačne rabe.

 

Pomen komunikacije se kaže v reakciji sogovornika. Da smo učinkovito komunicirali vemo takrat, ko sogovornik razume kaj je bil naš namen sporočanja ter se odzove s sprejemanjem in ne obrambo. Že takrat, ko je naše notranje stanje povsem umirjeno je takšno komunikacijo težko doseči, kaj šele, ko se znajdemo v situaciji, ki naše notranje stanje spremeni iz mirnega v razburkano. Ko nas nekaj ali nekdo razjezi, užali, razžalosti, šokira, razočara...Si že predstavljate kajne, kako vam v takšnih situacijah odpove razum, vas prevzamejo čustva in vse znanje o učinkoviti komunikaciji naenkrat izgine? Pa si predstavljajte kako vam je večkrat žal, potem ko se pomirite in si zamerite, da niste lepše, boljše, mirneje in učinkoviteje komunicirali. Zdaj pa si predstavljajte kaj vse bi lahko dosegli, tako na osebnem kot poslovnem področju, v kolikor bi bila vaša komunikacija vedno učinkovita in pravilno ciljno usmerjena. In kar je najbolj dragoceno, predstavljajte si kako bi se izboljšalo vaše življenje, v kolikor bi vas na vaši poti, pri doseganju želenih ciljev in sprememb, podprla oseba, ki ima veščine in orodja učinkovite komunikacije. Takšna oseba je nedvomno coach, ki je opravil vrsto priznanih komunikacijskih treningov in lahko svoje znanje podkrepi s certifikatom.

 

NininSvet vas lahko podpre pri doseganju tako poslovnih kot osebnih ciljev. Sama imam šestnajst let dragocenih izkušenj s področja komunikacije. Sem certificirana NLP mojstrica pri mednarodni NLP zvezi INLPTA in certificirana coachinja po programu ICF. Z vami lahko delam individualno ali skupinsko. Sodelovanje pa lahko obsega komunikacijske delavnice, treninge in seveda coaching, ki se po želji stranke dopolni z NLP tehnikami.

KOMUNIKACIJSKE DELAVNICE IN TRENINGI

Komunikacijske delavnice in treningi so dragocena dodana vrednost pri izboljšanju odnosov v organizaciji in doseganju boljših poslovnih rezultatov. Investicija v izobraževanje o komunikaciji vedno obrodi sadove. Kakšno delavnico ali trening bi potrebovala vaša ekipa, se dogovorimo skupaj, glede na vaše izzive, želje in cilje. V kolikor je vaše podjetje prodajno usmerjeno, lahko delavnice in treninge dopolnimo tudi s spremljanjem prodajnikov v živo, na terenu, v interakciji s strankami, ne glede na to za kakšno prodajo gre.

 

Na kaj vse lahko vplivamo, če investiramo v komunikacijo:

 

• boljše medsebojne odnose, zaupanje, sinergijo

• večjo predanost in učinkovitost zaposlenih

• boljšo organizacijsko klimo

• boljše poslovne rezultate

• boljše prodajne kazalnike

• boljša telefonska komunikacija/prodaja

• pridobivanje novih strank

 

NOVOST: online delavnice in treningi.

COACHING

Ko se človek enkrat sreča s coachingom in izkusi njegovo brezmejno podporo pri kreiranju svojega življenja, doseganju zastavljenih ciljev in vpeljevanju sprememb, postane coaching del njegovega življenja za vedno.

 

Beseda coaching in pojem kot tak, se vse prevečkrat napačno interpretira, uporablja in žal tudi zlorablja. Zato je izjemno pomembno, da pri izbiri coacha preverite njegove reference in usposabljanja ter pod okriljem katere mednarodne organizacije deluje.  Sama sem akreditiran coach pri mednarodni coaching zvezi ICF – International coach federation, znani kot Zlati Standard v coachingu, ki je bila ustanovljena leta 1995. Danes ima preko 30.000 članov, v več kot 140 državah in je daleč največja mednarodna profesionalna coaching skupnost.

 

ICF definicija coachinga: coaching je sodelovanje med coachem in klientom v kreativnem procesu, ki spodbuja razmišljanje in podpre klienta, da maksimira svoj osebni in poslovni potencial.

PREDPOSTAVKE NA KATERIH TEMELJI COACHING

 

• Ker imajo posamezniki boljše strategije za doseganje tega, kar želijo, jih bodo izbrali in tudi uporabili.

• Vse znanje in sposobnosti so v nas in čakajo, da jih odkrijemo in uporabimo.

• Vsi imamo enake možnosti, da gradimo in uporabljamo naše notranje vire.

 

 

ZA LAŽJO PREDSTAVO KAKO ZGLEDA COACHING …

 

Coaching vam lahko pomaga na vseh področjih vašega življenja. Podpre vas pri doseganju osebnih in poslovnih ciljev. Podpre vas pri uvajanju sprememb. Na splošno zelo dobro učinkuje na vašo osebno in poslovno rast. Praktično vas podpre tam, kjer želite izboljšati svoje življenje. Namen coachinga je, da vas premika iz trenutne situacije v želeno smer.

 

Coaching nikakor ni svetovanje, mentoriranje, usmerjanje ali psihoterapija. Poslanstvo coacha je, da vas skozi radovedno držo, s katero skupaj z vami raziskuje vas kot celoto in z močnimi vprašanji, ki vam jih postavlja, pripelje do novih spoznanj o sebi. Coach skupaj z vami gradi in širi vaše zavedanje o sebi. S podporo coacha se veliko naučite o  svojih potencialih, željah ter ciljih. To novo znanje in zavedanje pa neizmerno pozitivno vpliva na dvig kvalitete vašega življenja. Coaching je lahko popotovanje vase, z namenom, da se na novo spoznate in pozitivno presenetite.

 

Dobra stran coachinga je tudi to, da ste vi tisti, ki odločate kako bo potekal. Predstavljajte si coacha kot kamnoseka :) Coach vas bo vprašal kam naj udari in kako močno :)))

 

Zakaj izbrati ICF coacha in na kaj moramo pri izbiri biti pozorni: http://www.icfslovenia.org/poisci-coacha/

V kolikor ste vsaj malo začutili, da bi coaching lahko bil del vašega osebnega ali poslovnega napredka, me kontaktirajte in skupaj bomo ugotovili kako vas lahko podprem.

 

NOVOST: online coaching.

 

Kaj so povedale moje stranke lahko preberete TUKAJ

NLP - NEVROLINGVISTIČNO PROGRAMIRANJE

N – Nevrologija: um in kako razmišljamo. Študij našega uma in nevrologije. Telo in um sta povezana in sta en sistem.

 

L – Lingvistika: Študij jezika in njegove uporabe. Kako uporabljamo jezik in kako ta vpliva na nas.

 

P – Programiranje: Programiranje se nanaša na naše notranje procese/načine, ki jih lahko izbiramo za učinkovito organiziranje svojih misli in dejanj. Večina tistega, kar smo sposobni storiti, je povezano z našimi notranjimi procesi/programi. Doseganje ciljev pa je zasnovano na veščini spreminjanja naših miselnih programov.

 

NLP je študij, ki proučuje vzorce oziroma programe, ki se oblikujejo v interakciji med možgani, jezikom in telesom. Je pristop, ki nam pomaga odkrivati lastne modele mišljenja, učenja, motivacije in osebnega razvoja. Pomaga nam raziskovati načine kako sprejemamo in obdelujemo informacije ter kako te informacije vplivajo na naše vedenje.

Je nabor praktičnih tehnik za izboljšanje lastne komunikacije, doseganje odličnosti na vseh področjih svojega življenja, za prepoznavanje in razumevanje lastnih vedenjskih vzorcev ter razumevanje vedenjskih vzorcev drugih. Pomaga nam pri nadomeščanju vedenjskih vzorcev, ki nas ovirajo, z vedenjskimi vzorci, ki nas bodo pripeljali do želenega cilja.

 

 

TEMELJNA IZHODIŠČA NLP

 

So temeljna načela, ki tvorijo etične principe v NLP.  Nekaj teh podajam spodaj...

 

• Zemljevid ni pokrajina.

• Kot posamezniki imamo različne modele sveta.

• Pomen komunikacije je v reakciji, ki jo izzovemo pri sogovorniku.

• Vsa naša dejanja imajo namen.

• Za vsakim vedenjem se skriva pozitivna namera. Ljudje počnemo najbolje, kar lahko, z viri, ki so nam na voljo.

• Sprejmi osebo – spremeni vedenje.

• Vsi viri, ki jih posameznik potrebuje so v njem samem.

• Ni napak, so samo povratne informacije.

• Vse informacije procesiramo skozi naše čute.

• Naše vedenje je usmerjeno k prilagajanju.

• Ne moremo nekomunicirati.

• Če želiš nekaj razumeti, deluj.

• Pri učenju ni omejitev. Modeliranje uspešnih ljudi vodi k odličnosti

 

 

KAKO MI NLP LAHKO POMAGA?

 

NLP lahko pomaga pri:

 

• doseganju zastavljenih ciljev

• uvajanju sprememb

• reševanju konfliktov in izboljšanju odnosov

• izboljšanju zdravja in samopodobe

• organizaciji časa

• obvladovanju stresa in anksioznosti

• učinkovitejši komunikaciji

• vzgoji in starševstvu

 

Prednost NLPja so tehnike, ki jih izvaja NLP praktik, mojster ali coach. S pomočjo NLP tehnik se povežemo s svojim nezavednim umom in tako lahko zdravimo praktično vse, kar nas v življenju ovira. Od omejujočih prepričanj, strahov, fobij, negativnih navad ali razvad. S pomočjo NLP tehnik ozavestimo, kar nas je v življenju oviralo, to pozdravimo in poiščemo nove načine razmišljanja, čutenja in delovanja, ki nas bodo v prihodnosti podpirali pri kreiranju najboljše različice sebe.

Obstaja veliko različnih NLP tehnik. Vsaj nekaj jih boste spoznali, v kolikor se odločite za NLP coaching. Pri izbiri NLP izvajalca preverite njegove reference in usposabljanja ter pod okriljem katere mednarodne organizacije deluje. Sama sem opravila trening NLP praktik in NLP mojster praktik pri Janiju Prgiču in tako pridobila certifikat s strani INLPTE (International NLP trainers association).

NininSvet

SVET KOMUNIKACIJE